• Xe Vinh Nghệ An đi Hải Phòng

  Thu, 31 Mar 2022 13:08:45 GMT

  Lịch trình xe Vinh Nghệ An Hải Phòng click để xem thêm

  Lịch trình thời gian xe khách Quốc Tuấn tuyến Vinh Nghệ An đi Hải Phòng và ngược lại

  Xe trung chuyển đưa đón tận nơi miễn phí tại khu vực nội thành Hải Phòng .

  Tuyến xe Loại xe Quãng đường Giờ chạy Thời gian
  hành trình
  Giờ đến
   điểm dự tính
  Giá vé  Giờ khứ hồi
  Vinh Nghệ An              
  Nam Định Giường 160km 8:00 5 giờ 50 phút 13:50   12:40
  Nam Định Limousine 160km 9:05 4 giờ 55 phút 13:50   11:40
  Nam Định Giường 260km 11:25 6 giờ 45 phút 17:10   10:30
  Nam Định Giường 260km 18:00 8 giờ 50 phút 2:50   22:55
  Nam Định Giường 160km 20:45 5 giờ 05 phút 2:50   23:40
  Nam Định Giường 160km 22:00 4 giờ 40 phút 2:40   22h30
  Nam Định Limousine 160km 22:45 4 giờ 20 phút 3:05   23:50
  Tuyến xe Loại xe Quãng đường Giờ chạy Thời gian
  hành trình
  Giờ đến
   điểm dự tính
  Giá vé  Giờ khứ hồi
  Vinh Nghệ An              
  Thái Bình Giường 230km 8:00 7 giờ 00 phút 14:30   12:00
  Thái Bình Limousine 230km 9:05 5 giờ 55 phút 14:30   11:00
  Thái Bình Giường 330km 11:25 6 giờ 15 phút 17:40   9:50
  Thái Bình Giường 330km 18:00 9 giờ 30 phút 3:30   22:15
  Thái Bình Giường 230km 20:45 7 giờ 00 phút 3:30   23:00
  Thái Bình Giường 230km 22:00 5 giờ 20 phút 3:20   21:00
  Thái Bình Limousine 230km 22:45 5 giờ 00 phút 3:45   23:00
  Tuyến xe Loại xe Quãng đường Giờ chạy Thời gian
  hành trình
  Giờ đến
   điểm dự tính
  Giá vé  Giờ khứ hồi
  Vinh Nghệ An              
  Hải Phòng Giường 290km 8:00 8 giờ 00 phút 16:00   10:20
  Hải Phòng Limousine 290km 9:05 6 giờ 55 phút 16:00   9:20
  Hải Phòng Giường 290km 11:25 7 giờ 15 phút 18:40   8:20
  Hải Phòng Giường 390km 18:00 10 giờ 30 phút 4:30   21:00
  Hải Phòng Giường 290km 20:45 7 giờ 45 phút 4:30   21:30
  Hải Phòng Giường 290km 22:00 7 giờ 00 phút 5:00   20:00
  Hải Phòng Limousine 290km 22:45 6 giờ 15 phút 5:00   21:45
  Tuyến xe Loại xe Quãng đường Giờ chạy Thời gian
  hành trình
  Giờ đến
   điểm dự tính
  Giá vé  Giờ khứ hồi
  Nam Đàn              
  Nam Định Giường 240km 19:00 7 giờ 50 phút 2:50    22:55
  Thái Bình Giường 310km 19:00 8 giở 30 phút 3:30    22:15
  Hải Phòng Giường 370km 19:00 9 giờ 30 phút 4:30    21:00
  Tuyến xe Loại xe Quãng đường Giờ chạy Thời gian
  hành trình
  Giờ đến
   điểm dự tính
  Giá vé  Giờ khứ hồi
  Thanh Chương              
  Nam Định Giường 210km 19:10 7 giờ 40 phút 2:50     22:55
  Thái Bình Giường 280km 19:10 8 giờ 20 phút 3:30    22:15
  Hải Phòng Giường 340km 19:10 9 giờ 20 phút 4:30    21:00
  Tuyến xe Loại xe Quãng đường Giờ chạy Thời gian
  hành trình
  Giờ đến
   điểm dự tính
  Giá vé  Giờ khứ hồi
  Đô Lương              
  Nam Định Giường 195km 19:35 7 giờ 15 phút 2:50    22:55
  Thái Bình Giường 265km 19:35 7 giờ 55 phút 3:30    22:15
  Hải Phòng Giường 325km 19:35 8 giờ 55 phút 4:30    21:00
  Tuyến xe Loại xe Quãng đường Giờ chạy Thời gian
  hành trình
  Giờ đến
   điểm dự tính
  Giá vé  Giờ khứ hồi
  Yên Thành              
  Nam Định Giường 170km 20:20 6 giờ 30 phút 2:50    22:55
  Thái Bình Giường 240km 20:20 7 giờ 10 phút 3:30    22:15
  Hải Phòng Giường 300km 20:20 8 giờ 10 phút 4:30    21:00
  Tuyến xe Loại xe Quãng đường Giờ chạy Thời gian
  hành trình
  Giờ đến
   điểm dự tính
  Giá vé  Giờ khứ hồi
  Diễn Châu              
  Hải Phòng Giường 290km 8:55 8 giờ 00 phút 16:00   10:20
  Hải Phòng Limousine 290km 9:55 6 giờ 55 phút 16:00   9:20
  Hải Phòng Giường 390km 12:15 6 giờ 25 phút 18:40   8:20
  Hải Phòng Giường 390km 20:40 10 giờ 30 phút 4:30   21:00
  Hải Phòng Giường 290km 21:50 7 giờ 45 phút 4:30   21:30
  Hải Phòng Giường 290km 22:05 7 giờ 00 phút 5:00   20:00
  Hải Phòng Limousine 290km 23:20 5 giờ 40 phút 5:00   21:45
  Tuyến xe Loại xe Quãng đường Giờ chạy Thời gian
  hành trình
  Giờ đến
   điểm dự tính
  Giá vé  Giờ khứ hồi
  Quỳnh Lưu              
  Hải Phòng Giường 270km 9:20 6 giờ 40 phút 16:00   10:20
  Hải Phòng Limousine 270km 10:20 5 giờ 40 phút 16:00   9:20
  Hải Phòng Giường 270km 12:40 5 giờ 50 phút 18:40   8:20
  Hải Phòng Giường 270km 22:10 6 giờ 20 phút 4:30   21:00
  Hải Phòng Giường 270km 22:20 6 giờ 10 phút 4:30   21:30
  Hải Phòng Giường 270km 22:30 6 giờ 30 phút 5:00   20:00
  Hải Phòng Limousine 270km 23:10 6 giờ 15 phút 5:00   21:45


  Quý khách có nhu cầu đặt vé xe Quốc Tuấn:

  🤙Liên hệ tổng đài: 1900636709 hoặc 0987007979

  📲Mua vé trực tuyến hay xem lịch trình xe chạy trên: www.xequoctuan.com

  Sau khi đặt vé thành công hệ thống tổng đài sẽ gửi tin nhắn xác nhận thông tin lịch trình chuyến đi về máy điện thoại của Quý khách vào lúc 17h theo ngày đặt vé đối với chuyến buổi tối và trước buổi tối lúc 20h đối với chuyến ngày.

  Trước giờ xe chạy 2 tiếng lái xe sẽ liên hệ cho Quý khách để hẹn giờ và điểm đón xe.

  Công ty cổ phần dầu khí Trường Anh - Xe khách Quốc Tuấn hân hạnh được phục vụ Quý Khách.

  Rating:
  0 rates / 0 scores
  Nguồn:

  Bình luận trên Website

  Confirm