• Lịch trình các tuyến Hải Phòng - Nghệ An - Hà Tĩnh 2022

  Mon, 03 Jan 2022 14:57:33 GMT

  Lịch trình các tuyến xuất phát từ Hải Phòng đi các tỉnh Miền Trung click để xem thêm

   Để thuận tiện trong việc đón xe của quý khách, xe khách Quốc Tuấn xin gửi đến Quý Khách lịch trình Hải Phòng - Thanh Hóa - Vinh - Nghệ An.

  Các điểm như Thuỷ Nguyên - Dương Kinh nhà xe có xe trung chuyển đón khách.

  Tuyến 1: Hải Phòng - Thanh Hóa.

  HẢI PHÒNG => THANH HÓA
  STT Thượng Lý Quán Toan Tràng Duệ Quang
  Thanh
  Tiên Cựu Quý Cao Thái Bình Nam Định Ninh Bình Thanh Hóa
  1 10h20 10h25 10h35 10h40 10h45 11h00 11h30 12h15 13h04 14h08
  2 20h00 20h06 20h14 20h25 20h33 20h40 21h30 22h30 23h15 23h53
  3 21h00 21h06 21h14 21h25 21h30 21h40 22h30 23h30 23h35 01h02
  4 21h45 21h50 22h00 22h01 22h05 22h15 22h40 23h55 00h35 01h17

  Tuyến 2: Hải Phòng - Quỳnh Lưu.

  HẢI PHÒNG =>  QUỲNH LƯU
  STT Thượng Lý Quán Toan Tràng Duệ Quang
  Thanh
  Tiên Cựu Quý Cao Thái Bình Nam Định Ninh Bình Thanh Hóa Quỳnh Lưu
  1 10h20 10h25 10h35 10h40 10h45 11h00 11h30 12h15 13h04 14h08 15h55
  2 20h00 20h06 20h14 20h25 20h33 20h40 21h30 22h30 23h15 23h53 01h47
  3 21h00 21h06 21h14 21h25 21h30 21h40 22h30 23h30 23h35 01h02 02h25
  4 21h45 21h50 22h00 22h01 22h05 22h15 22h40 23h55 00h35 01h17 03h15

  Tuyến 3: Hải Phòng - Diễn Châu.

  HẢI PHÒNG =>  DIỄN CHÂU
  STT Thượng Lý Quán Toan Tràng Duệ Quang
  Thanh
  Tiên Cựu Quý Cao Thái Bình Nam Định Ninh Bình Thanh Hóa Quỳnh Lưu Diễn Châu
  1 10h20 10h25 10h35 10h40 10h45 11h00 11h30 12h15 13h04 14h08 15h55 16h09
  2 20h00 20h06 20h14 20h25 20h33 20h40 21h30 22h30 23h15 23h53 01h47 02h04
  3 21h45 21h50 22h00 22h01 22h05 22h15 22h40 23h55 00h35 01h17 03h15 03h33

  Tuyến 4: Hải Phòng - Vinh.

  HẢI PHÒNG =>  VINH
  STT Thượng Lý Quán Toan Tràng Duệ Quang
  Thanh
  Tiên Cựu Quý Cao Thái Bình Nam Định Ninh Bình Thanh Hóa Quỳnh Lưu Vinh
  1 10h20 10h25 10h35 10h40 10h45 11h00 11h30 12h15 13h04 14h08 15h55 17h10
  2 20h00 20h06 20h14 20h25 20h33 20h40 21h30 22h30 23h15 23h53 01h47 03h05
  3 21h45 21h50 22h00 22h01 22h05 22h15 22h40 23h55 00h35 01h17 03h15 04h32

  Tuyến 5: Hải Phòng - Hà Tĩnh.

  HẢI PHÒNG =>  HÀ TĨNH
  STT Thượng Lý Quán Toan Tràng Duệ Quang
  Thanh
  Tiên Cựu Quý Cao Thái Bình Nam Định Ninh Bình Thanh Hóa Quỳnh Lưu Hà Tĩnh
  1 10h20 10h25 10h35 10h40 10h45 11h00 11h30 12h15 13h04 14h08 15h55 18h45
  2 20h00 20h06 20h14 20h25 20h33 20h40 21h30 22h30 23h15 23h53 01h47 04h14
  3 21h45 21h50 22h00 22h01 22h05 22h15 22h40 23h55 00h35 01h17 03h15 05h53

  Tuyến 6: Nam Đàn - Đô Lương - Thanh Chương - Hải Phòng

  Nam Đàn => Đô Lương => Thanh Chương => Hải Phòng
  STT BX
  Nam Đàn
  Cầu Rộ TT Dùng Cầu Rạng Đô Lương Cầu Khuôn Mỹ Thành Công Thành Chợ Rộc TT
  Yên Thành
  Hợp Thành Cầu Bùng
  1 19h00 19h10 19h20 19h25 19h35 19h45 19h55 20h00 20h15 20h20 20h30 20h40
  Cầu Lồi Yên Lý Cầu Giát Quỳnh Hậu Văn Bảng Hoàng Mai Cầu Hổ Còng
  Tĩnh Gia
  Ngã 3 Cung Sông Lý
  Cầu Ghép
  Quảng
  Xương
  BigC
  Thanh Hóa
  20h45 20h55 21h00 21h05 21h10 21h20 21h35 21h45 21h55 22h05 22h20 22h25
  Bỉm Sơn Tam Điệp
  Ninh Bình
  BigC
  Ninh Bình
  Cao Bồ Cát Đằng Ngã 4 Gôi Bảo Minh Cầu vượt
  Lộc An
  BigC
  Nam Định
  Cầu Tân Đệ TP.Thái Bình Hải Phòng
  22h50 23h10 23h20 23h35 23h40 23h50 23h55 00h05 00h10 00h15 00h25 04h00

   

  Quý khách đặt vé: 1900636709 hoặc xequoctuan.com


  Rating:
  0 rates / 0 scores
  Nguồn:

  Bình luận trên Website

  Confirm

  Bình luận trên facebook.com