• Điều khoản và Quy định

  Thu, 27 Feb 2020 16:42:41 GMT

  QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG WEBSITE BÁN VÉ XEQUOCTUAN.COM click để xem thêm

  Quản lý hoạt động của Website bán vé Xequoctuan.com

  Chào mừng bạn ("hành khách" hoặc "bạn") ghé thăm trang Web của chúng tôi ("Trang Web"). Website bán vé Xequoctuan.com  ("Xequoctuan.com" hoặc "chúng tôi") - thuộc quyền sở hữu của Công ty Cổ phần dầu khí Trường Anh - là tổ hợp các dịch vụ phục vụ nhu cầu liên quan đến mua bán vé xe khách trực tuyến, nhằm hỗ trợ tối đa cho tất cả các đối tượng có nhu cầu đi lại, trên tuyến Hải Phòng – Nghệ An – Hà Tĩnh và ngược lại thông qua trực tuyến. Các tài liệu tham khảo cho Trang Web được coi là bao gồm các dẫn xuất của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn các trình duyệt và các ứng dụng trên điện thoại di động.

  Bằng việc truy cập, xem và sử dụng Trang Web và/hoặc bằng việc đặt vé xe khách qua Xequoctuan.com, bạn xác nhận đồng ý và đã đọc, hiểu và chấp thuận bị ràng buộc bởi Quy chế hoạt động của Website bán vé Xequoctuan.com và các Điều khoản sử dụng, các chính sách, hướng dẫn khác của chúng tôi, mà bạn có thể thấy trên khắp Trang Web, bao gồm nhưng không giới hạn ở Chính sách Bảo Mật, Chính sách hủy vé, Chính sách hoàn tiền, Hướng dẫn thanh toán, Cơ chế giải quyết tranh chấp v.v. Các điều khoản đưa ra dưới đây nếu không chấp thuận, xin vui lòng ngưng việc sử dụng Trang Web ngay lập tức.

  Lưu ý: Chỗ ngồi không đặt được trên Xequoctuan không đồng nghĩa là chỗ đó đã được bán. Nhà xe có thể muốn giữ chỗ đó để xử lý trường hợp đặc biệt, hoặc không mở bán trên web, hoặc vì các lý do khác phụ thuộc vào nghiệp vụ nhà xe.

  I. Các thuật ngữ sử dụng dụng tại trang web Xequoctuan.com và các dịch vụ mà Xequoctuan.com cung cấp

  1. Các thuật ngữ 

  "Biểu phí": là các loại phí thuế theo quy định của Hãng vận tải và Nhà chức trách.

  "Tuyến đường": Được xác định bởi hành trình bến đi, bến đến đối với xe tuyến cố định và nơi đi, nơi đến của xe hợp đồng và xe du lịch.

  "Bến xe ô tô khách": là công trình thuộc kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thực hiện chức năng phục vụ xe ô tô đón, trả hành khách và các dịch vụ hỗ trợ vận tải hành khách.

   "Điểm dừng": là điểm dừng theo lịch trong hành trình của hành khách, tại điểm giữa điểm khởi hành và điểm đến.

   "Điều kiện bất khả kháng": Là sự kiện xảy ra mang tính khách quan và nằm ngoài tầm kiểm soát của các bên bao gồm nhưng không giới hạn đến động đất, bão, lũ lụt, lốc, sóng thần, lở đất, hỏa hoạn, chiến tranh hoặc có nguy cơ xảy ra chiến tranh, bạo động, nổi loạn, đình công… và các thảm họa khác chưa lường hết được, sự thay đổi chính sách hoặc ngăn cấm của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.

  "Điều kiện vận chuyển": là các yêu cầu, nội dung của hãng xe và Xequoctuan.com thông báo đến hành khách liên quan đến các dịch vụ vận chuyển, bao gồm các thông tin được thể hiện trên vé/phiếu xác nhận hành trình và/hoặc trên website và/hoặc trong điều khoản sử dụng đã được phê duyệt và/hoặc các hình thức công bố khác.

  "Điều khoản sử dụng" là các điều khoản được ghi trên Vé giấy hoặc vé điện tử (Tờ hành trình/phiếu thu hoặc tờ xác nhận hành trình) được dẫn chiếu từ Quy chế hoạt động này và các thông báo khác.

  "Vé": là vé giấy do hãng vận chuyển cung cấp, vé điện tử, hoặc xác nhận hành trình do Xequoctuan.com hoặc đại diện ủy quyền của Xequoctuan.com cung cấp cho hành khách, trong đó có tên hành khách, mã đặt chỗ, thông tin hành trình và các thông báo khác cho hành trình, được Xequoctuan.com hoặc đại diện ủy quyền của Xequoctuan.com gửi qua hệ thống thư điện tử đã được đăng ký khi sử dụng dịch vụ. Vé ở đây được dùng cho xe chạy tuyến cố định. Trong trường hợp hãng vận chuyển cung cấp dịch vụ xe hợp đồng hoặc xe du lịch cho hành khách, “vé” được hiểu là phiếu xác nhận hành trình.

  "Giá cước": là giá, phụ thu của giá được các hãng xe công bố và/hoặc các điều kiện vận chuyển liên quan.

  "Hãng vận chuyển": bao gồm xe chạy tuyên cố định, xe du lịch, xe hợp đồng

  "Hành khách": là bất kỳ người nào sử dụng dịch vụ tại Xequoctuan.com

  "Hợp đồng vận chuyển": là các thỏa thuận của Hãng vận chuyển và Hành khách trong việc cung cấp các dịch vụ theo nhu cầu của Hành khách được thể hiện bằng vé hoặc hình thức khác có giá trị tương đương với vé.

  "Đặt chỗ": ở đây được dùng cho xe chạy tuyến cố định và được hiểu là đặt tour khách lẻ với xe du lịch, và được hiểu thuê xe đối với xe hợp đồng.

  2. Vé

  Vé là bằng chứng xác nhận hợp đồng vận chuyển Hành khách và Hãng vận chuyển

  Vé chỉ có giá trị đối với Hành khách có tên và hành trình được ghi rõ trong vé

  Hãng vận tải chỉ cung cấp dịch vụ vận chuyển cho Hành khách có tên trên vé

  Vé chỉ có thể được chuyển nhượng, đổi, hoàn, hủy vé theo quy định của điều khoản sử dụng, điều kiện vé và biểu phí ban hành trong từng thời kỳ.

  3. Giá vé/Cước vận chuyển

  Giá cước là giá do Hãng vận tải công bố vào từng thời điểm mua vé.

  Hành khách có trách nhiệm thanh toán mọi khoản thuế, phí và lệ phí; phụ thu áp dụng cho Hành khách được quy định bởi, Nhà chức trách hoặc tổ chức có thẩm quyền, hoặc Xequoctuan.com hoặc các Hãng vận chuyển. Tại thời điểm mua vé Hành khách sẽ được thông báo các khoản thuế, phí và lệ phí, phụ thu ngoài giá cước.

  Xequoctuan.com có quyền từ chối cung cấp dịch vụ và Hãng vận tải có quyền từ chối vận chuyển Hành khách và Hành lý nếu như giá cước áp dụng, thuế, phí và lệ phí, phụ thu không được thanh toán đầy đủ.

  Giá cước, thuế, phí và lệ phí; phụ thu được thanh toán bằng đồng tiền quy định trên hệ thống do Xequoctuan.com công bố, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác hoặc có quyết định khác từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

  4. Điểm dừng

  Điểm dừng có thể được chấp nhận tại Điểm dừng có thỏa thuận phù hợp với yêu cầu của Nhà chức trách và quy định của Hãng vận chuyển.

  Điểm dừng phải được thu xếp trước với hãng vận chuyển và được ghi trên Vé.

  5. Đặt chỗ

  Đặt giữ chỗ: Được thực hiện trên hệ thống thông qua trang web hoặc Phòng vé hoặc Đại lý hoặc Tổng đài, sau đó Hành khách sẽ được cấp mã số đặt chỗ.

  Xác nhận đặt chỗ: Được thực hiện sau khi hành khách hoàn tất việc thanh toán trên hệ thống. Hành khách sẽ được cấp Vé với mã số đặt chỗ được xác nhận.

  Trong một số trường hợp, việc mua vé có xác định thời gian cần thanh toán trước giờ khởi hành, hành khách phải hoàn thành việc thanh toán thì Hành khách mới được cấp mã đặt chỗ và xác nhận chỗ.

  Thay đổi đặt giữ chỗ bao gồm thay đổi tên hành khách, hành trình, thời gian khởi hành, được quy định như sau:

  Quý khách phải thanh toán các khoản phí thay đổi và chênh lệch giá vé (nếu có) do việc thay đổi vé của quý khách.

  Việc thay đổi chỉ được hoàn thành sau khi thanh toán phí thay đổi theo Biểu phí của Xequoctuan.com công bố từng thời kỳ và chênh lệch Giá cước vận chuyển (nếu có). Xequoctuan.com sẽ cập nhật lại thông tin thay đổi vào vé của hành khách.

  Vé phải được thanh toán đầy đủ trước khi Xequoctuan.com xác nhận đặt chỗ thành công. Trong bất kỳ trường hợp nào mà giá trị vé không được thanh toán đầy đủ thì Xequoctuan.com có quyền hủy đặt chỗ.

  Thông tin cá nhân: Hành khách chấp nhận rằng thông tin cá nhân của hành khách được chuyển cho Xequoctuan.com vì mục đích sử dụng dịch vụ do Xequoctuan.com cung cấp. Vì mục đích trên, Hành khách đồng ý cho phép Xequoctuan.com lưu trữ và sử dụng các thông tin cá nhân và chuyển tải các thông tin đó tới hãng vận chuyển, các đại diện ủy quyền phát hành vé, cơ quan nhà nước có thẩm quyền, hoặc các nhà cung cấp dịch vụ liên quan khác.

  Xequoctuan.com có thể sử dụng các thông tin cá nhân được Hành khách cung cấp mà Xequoctuan.com có được, bao gồm các thông tin về quá trình thanh toán của Hành khách và các dịch vụ tiện ích khác sử dụng để phục vụ cho mục đích:

   Đặt giữ chỗ, thanh toán và mua vé, cung cấp các dịch vụ vận chuyển, các dịch vụ và trang thiết bị có liên quan;

  ■ Kế toán, xuất hóa đơn và kiểm toán, kiểm tra thẻ tín dụng hoặc thẻ thanh toán khác;

  ■ Thống kê và phân tích thị trường, quản lý chương trình khách hàng thường xuyên;

  ■ Quan hệ khách hàng;

  ■ Tiếp thị trực tiếp và điều tả thị trường;

  Chỗ ngồi: Đã được quy định trong vé của quý khách. Hành khách sẽ được sắp chỗ khi lên xe, tuy nhiên hãng xe có quyền đổi chỗ của quý khách bất kỳ lúc nào, ngay cả khi hành khách đã lên xe. Việc thay đổi này có thể là bắt buộc vì các nguyên nhân an toàn, quy định của Nhà chức trách, sức khỏe của Hành khách hoặc lý do an ninh.

  II. Nguyên tắc hoạt động của Xequoctuan.com

  Các tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch trên Xequoctuan.com phải tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia.

  Vé Điện Tử: Hoạt động mua bán dịch vụ thông qua hợp đồng mua bán là vé điện tử, do Xequoctuan.com cung cấp cho hành khách mua vé qua hệ thống của Xequoctuan.com bao gồm ít nhất những thông tin sau: MÃ VÉ, SỐ GHẾ. Vé Điện Tử không có giá trị như một hóa đơn GTGT.  Vé Điện Tử có thể ở dạng cứng do khách hàng in ra hoặc tin nhắn SMS hoặc email gửi từ Xequoctuan.com, không trái với qui định của pháp luật.

  Dịch vụ vận chuyển hành khách tham gia giao dịch tại Xequoctuan.com phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh, cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật hiện hành.

  Khi các thành viên và/hoặc đối tác truy cập vào website Xequoctuan.com để mua dịch vụ thì mặc định rằng các thành viên và/hoặc đối tác đã đồng ý tuân thủ và chấp thuận bị ràng buộc bởi Quy chế hoạt động của Website bán vé Xequoctuan.com.

  Xequoctuan.com không sở hữu và/hoặc vận hành các dịch vụ xe khách. Hành khách có thể đặt vé xe khách trực tuyến từ bất cứ đâu có kết nối internet bằng cách lựa chọn hãng xe, thời gian khởi hành và giá cả, và có toàn quyền lựa chọn và sử dụng dịch vụ của các hãng xe trên website Xequoctuan.com.

  Nội dung văn bản này, cùng với các văn bản sửa đổi, bổ sung và thay thế theo thời gian, tạo thành một phần không tách rời của thỏa thuận mua bán giữa Xequoctuan.com và người mua vé. Những nội dung nào chưa được quy định rõ trong văn bản này, hoặc có bất kỳ sự đối lập nào sẽ được áp dụng theo các quy định và pháp luật hiện hành có liên quan.

  III. Quy trình giao dịch 

  1. Cách thức mua vé và thanh toán trên Xequoctuan.com:

  Xequoctuan.com được xây dựng nhằm hỗ trợ tối đa cho khách hàng có nhu cầu mua vé xe trực tuyến, cung cấp đầy đủ thông tin các hãng xe và tuyến xe được khách hàng quan tâm, tư vấn nhiều lựa chọn dịch vụ vận chuyển hành khách phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Ngoài ra, Xequoctuan.com còn cung cấp cho khách hàng danh sách các điểm bán vé tin cậy với đầy đủ thông tin giá cả, chính sách hỗ trợ để khách hàng tham khảo, giúp khách hàng tránh gặp phải những trường hợp không mong muốn như mua vé không đảm bảo chất lượng, giá thành cao, hoặc một số vấn đề thường gặp khác

   Khi có nhu cầu mua vé trên Xequoctuan.com, khách hàng nên thực hiện theo các bước sau đây:

  ■ Bước 1: Tìm kiếm tuyến xe khách hàng đang quan tâm bằng cách chọn nơi đi, nơi đến, ngày đi trên website Xequoctuan.com.

  ■ Bước 2: Tham khảo các thông tin được Xequoctuan.com đăng tải, giá cả, thời điểm khởi hành, loại ghế . Sau khi đã chon lựa xong, khách hàng đặt vé bằng cách nhấn vào nút "Chọn chỗ", chọn Vị trí ghế, sau đó chọn "Tiếp tục".

  ■ Bước 3: Khai báo thông tin liên hệ, thông tin hành khách (trường hợp mua vé hộ người khác),  và lựa chọn phương thức thanh toán (bao gồm thanh toán online bằng thẻ ATM nội địa sử dụng Internet Banking của các Ngân hàng, thẻ Visa, MasterCard, Ví điện tử, hoặc các hình thức khác). Sau đó thực hiện thanh toán tiền vé theo hướng dẫn.

  ■ Bước 4: Sau khi nhận được 1 tin nhắn SMS và 1 email thông báo hành trình từ Xequoctuan.com, vui lòng kiểm tra thông tin về chuyến đi, thời gian, mã vé.

  ■ Bước 5:  Tùy vào mô hình hoạt động của hãng xe, khách hàng có thể sử dụng tin nhắn SMS hay email xác nhận của Xequoctuan.com để lên xe hoặc đổi sang vé giấy tại phòng vé của hãng xe đã chọn sử dụng dịch vụ.

  2. Bảo đảm an toàn giao dịch: 

  Website bán vé Xequoctuan.com xây dựng cơ chế bảo đảm an toàn giao dịch như sau:

  Quản lý thông tin của nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển hành khách: Khi đã tham gia bán vé hoặc dịch vụ vận chuyển hành khách trên website bán vé Xequoctuan.com, các hãng xe phải cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan đến các tuyến xe và các dịch vụ kèm theo và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với các thông tin này. Các thông tin cụ thể bao gồm: thông tin về nhân thân đối với cá nhân, thông tin về tư cách pháp lý đối với tổ chức, pháp nhân. Các thông tin này sẽ được Xequoctuan.com đưa vào dữ liệu quản lý. Đồng thời các dịch vụ đi kèm của hãng xe được đăng trên Xequoctuan.com là các dịch vụ đã được các hãng xe ký Hợp đồng hợp tác với các Nhà cung cấp.

  Kiểm soát giao dịch của Xequoctuan.com: Các giao dịch của hãng xe với khách hàng sẽ được Xequoctuan.com đưa vào nội dung quản lý, thường xuyên cập nhật tình trạng.

  Kiểm soát thông qua phản hồi của Hành khách: Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về hãng xe đến Ban quản lý của Website bán vé Xequoctuan.com. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Xequoctuan.com sẽ xác nhận lại thông tin. Trường hợp đúng như phản ánh của Khách hàng, tùy theo mức độ, Xequoctuan.com sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.

  3. Khuyến mãi và Giảm Giá:

  Chỉ được áp dụng tối đa 01 chương trình giảm giá/khuyến mãi hoặc 01 mã giảm giá/khuyến mãi cho một lần thanh toán đặt vé;

  Bất kỳ khuyến mãi nào được đưa ra bởi Xequoctuan.com và/hoặc các đối tác của Xequoctuan.com có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước;

  Mỗi khuyến mãi có thể có các điều khoản sử dụng riêng, hành khách có trách nhiệm tham khảo trang cung cấp khuyến mãi.

  4. Xử lý khiếu nại:

  Khi có khiếu nại, hành khách cần thông báo trong thời gian 7 ngày kể từ ngày khởi hành.

  Khiếu nại về hãng xe có thể gửi đến Ban quản lý Xequoctuan.com theo chi tiết liên hệ đăng trên website. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Xequoctuan.com sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh, tùy theo mức độ sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.

  Khách hàng cần phải thường xuyên đọc và tuân theo các Chính sách và Quy định đang được đăng trên Quy Chế Quản Lý Sàn Giao Dịch Xequoctuan.com để có thể hiểu và thực hiện được các Chính sách và Quy định tại thời điểm đó.

  5. Quyền và nghĩa vụ của Xequoctuan.com:

  Quyền của Xequoctuan.com: 

  Xequoctuan.com có quyền kiểm tra, cập nhật, chỉnh sửa các thông tin  liên quan đến các hãng xe, tuyến xe và các thông tin khác khi nhận được thông tin từ hãng xe hoặc phát hiện ra những thông tin mới có thể làm ảnh hưởng tới khách hàng cũng như uy tín của Xequoctuan.com.

  Từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt cung cấp thông tin về hãng xe, các tuyến xe và các thông tin khác có liên quan trong trường hợp có cơ sở chứng minh các hãng xe cung cấp thông tin cho Xequoctuan.com không chính xác, không đầy đủ, vi phạm pháp luật, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam.

  Xequoctuan.com giữ bản quyền sử dụng dịch vụ và các nội dung trên Xequoctuan.com theo quy định pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. "Xequoctuan.com" và tất cả các biểu tượng, logo, nội dung theo các ngôn ngữ khác nhau đều thuộc quyền sở hữu của Xequoctuan.com. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên.

  Trách nhiệm của Xequoctuan.com bao gồm: 

  Đăng tải và cập nhật các thông tin do hãng xe cung cấp để bán vé hoặc cung ứng dịch vụ khách hàng thông qua trang Xequoctuan.com.

  Thiết lập cơ chế cung cấp thông tin và đặt vé trên Xequoctuan.com cho phép khách hàng tham gia Xequoctuan.com thực hiện đúng quy trình đặt vé, mua vé, hủy vé trực tuyến qua website.

  Tích cực hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật; cung cấp các tài liệu như thông tin đăng ký, lịch sử dữ liệu giao dịch của đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên website bán vé.

  Khi khách hàng mua vé và có phát sinh mâu thuẫn với hãng xe hoặc bị tổn hại lợi ích hợp pháp, Xequoctuan.com cung cấp cho khách hàng thông tin về hãng xe khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, tích cực hỗ trợ khách hàng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ.

  Duy trì hoạt động bình thường của Xequoctuan.com và khắc phục các sự cố xảy ra ảnh hưởng tới hoạt động của Xequoctuan.com. Trường hợp xảy ra các sự kiện bất khả kháng, bao gồm nhưng không giới hạn bởi: Thiên tai, hỏa hoạn, biến động xã hội, các quyết định của cơ quan chức năng thì Xequoctuan.com không phải chịu trách nhiệm liên đới.

  Trách nhiệm của Xequoctuan.com không bao gồm: 

  ■ Bất kỳ dữ liệu không chính xác, không đầy đủ nào được cung cấp bởi khách hàng khi đặt vé;

  ■ Bất kỳ sự chậm trễ nào về giờ giấc, sự cố, hủy bỏ dịch vụ và tai nạn;

  ■ Bất kỳ hành vi sai trái nào của nhân viên hãng xe hoặc hành khách;

  ■ Tổn thất hay thiệt hại về hành lý;

  ■ Hành khách có mặt trễ tại điểm khởi hành;

  ■ Không thể liên lạc với hành khách qua điện thoại, hãng xe không gọi điện cho hành khách tại điểm khởi hành và bỏ đi mà không đón khách;

  ■ Hành khách không chờ đợi ở đúng điểm khởi hành;

  ■ Bất kỳ thay đổi nào về số ghế do xe gặp sự cố;

  ■ Hãng xe thay đổi điểm khởi hành vì bất cứ lý do nào;

  ■ Hãng xe sắp xếp một xe trung chuyển đón khách tại điểm khởi hành và hành khách sẽ lên một xe chính tại một nơi khác;

  ■ Việc đặt chỗ do đại lý thực hiện không chính xác, hành khách vui lòng trực tiếp liên hệ với đại lý;

  ■ Hãng xe không cung cấp tiện nghi như được đề cập trong lúc đặt chỗ;

  ■ Thay đổi loại xe do hãng xe thực hiện vì bất cứ lý do nào;

  ■ Loại xe do hãng xe dùng để trung chuyển hành khách;

  6. Quyền và nghĩa vụ của hãng xe:

  Nhằm bảo vệ quyền lợi hãng xe, Ban quản lý Xequoctuan.com cung cấp cho các hãng xe những thông tin quan trọng cần biết trước khi Xequoctuan.com tiến hành bán vé của hãng xe.

  Được biết những thông tin phản hồi của khách hàng về chất lượng dịch vụ mà hãng xe cung cấp cho khách hàng khi có sự đồng ý của ban quản lý Xequoctuan.com

  Hãng xe phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về chất lượng dịch vụ được đăng tải trên Xequoctuan.com. Trong mọi trường hợp, hãng xe phải có trách nhiệm giải quyết mọi khiếu nại của khách hàng liên quan tới chất lượng của dịch vụ cung cấp.

  Hãng xe bắt buộc phải có trách nhiệm cung cấp các dịch vụ của mình đã được đăng lên trên Xequoctuan.com khi khách hàng đã đặt mua trực tuyến. Trong trường hợp hãng xe không cung cấp dịch vụ hoặc không cung cấp dịch vụ được như nội dung đăng tin cho khách hàng mà không kịp thời thông báo lý do cho Ban quản lý Xequoctuan.com thì Ban quản lý Xequoctuan.com có trách nhiệm liên hệ với hãng xe để giải quyết đồng thời yêu cầu hãng xe bồi thường cho khách hàng và Xequoctuan.com những thiệt hại do hãng xe gây ra.

  Mọi thông tin giao dịch được bảo mật và không được chuyển giao cho bên thứ 3 nào khác, trừ trường hợp buộc phải cung cấp khi Cơ quan pháp luật yêu cầu.

  7. Quyền và nghĩa vụ của hành khách mua vé: 

  Xequoctuan.com sẽ không tính thêm bất kỳ phụ phí nào liên quan đến dịch vụ và cổng thanh toán ngoại trừ các khoản được nêu rõ tại trang chi tiết đặt chỗ

  Việc đặt vé được xem là đã xác nhận nếu trang xác nhận đặt vé được hiển thị cho hành khách, ngay cả khi hành khách không nhận được tin nhắn SMS hoặc Email vì bất cứ lý do nào

  Nếu không nhận được tin nhắn SMS/Email xác nhận hoặc hủy vé vì bất cứ lý do nào, hành khách có thể liên hệ chúng tôi để được hỗ trợ gửi lại. Thông tin gửi qua SMS / Email có thể không được gửi hoặc đến chậm vì nhiều lý do nằm ngoài kiểm soát của Xequoctuan.com

  Hành khách phải khách phải ra trước 30p (đối với ngày lễ tết cần ra trước 60p) trước giờ khởi hành dự kiến, hoặc sớm hơn tùy theo quy định của hãng xe

  Thời gian đến và khởi hành ghi trên vé chỉ là thời gian dự kiến, nghĩa là sẽ có thể xảy ra trường hợp các chuyến xe bị trì hoãn. Vào ngày thực hiện chuyến đi hành khách nên liên hệ theo chi tiết liên hệ in trên vé để xác nhận địa điểm và thời gian khởi hành

  Tại thời điểm lên xe, hành khách sẽ được yêu cầu cung cấp các thông tin sau đây, nếu không hành khách có thể bị từ chối cho lên xe:

  ■ Tin nhắn SMS vé hoặc Email có thông tin về vé (hầu hết hãng xe đều chấp nhận hình thức này);

  ■ Một số hãng xe không chấp nhận các định dạng vé điện tử (thông tin chi tiết của các hãng xe này có trong phần đặt vé của Xequoctuan.com), hành khách vui lòng in thông tin vé ra giấy và mang theo;

  ■ Chứng minh nhân dân (hoặc các giấy tờ tùy thân có ảnh khác như hộ chiếu, giấy phép lái xe…)

  Khi đặt chỗ tại Xequoctuan.com, hành khách đã đồng ý cho phép Xequoctuan.com gọi điện, Email, gửi tin SMS hoặc gửi thông báo để cung cấp thông tin hoặc lấy thông tin liên quan đến việc đặt chỗ của hành khách;

  Trong trường hợp không có chỗ cho hành khách mặc dù hành khách đã được xác nhận chỗ, vì bất cứ lý do nào (lịch khởi hành xe thay đổi, hủy chuyến, sự kiện bất khả kháng, vấn đề vận hành, …), hành khách được quyền lựa chọn 1 trong các lựa chọn sau:

  ■ Xequoctuan sắp xếp vận chuyển hành khách trên chuyến xe gần nhất còn chỗ mà không thu thêm phí.

  ■ Hoàn lại tiền vé cho hành khách đối với chuyến xe hành khách bị từ chối vận chuyển.

  Khi hành khách đặt giữ chỗ tại Xequoctuan, Xequoctuan sẽ cố gắng đáp ứng vị trí chỗ theo yêu cầu của hành khách. Tuy nhiên, Xequoctuan không đảm bảo chắc chắn bất cứ vị trí nào trên xe. Xequoctuan bảo lưu quyền sắp xếp lại vị trí chỗ trên xe của hành khách vì lý do vấn đề về vận hành, an ninh, an toàn, sức khỏe, hay theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

  Khách hàng cần phải thường xuyên đọc và tuân theo các Chính sách và Quy định của Quy Chế Hoạt Động đang được đăng trên Xequoctuan.com để có thể hiểu và thực hiện được các Chính sách và Quy định tại thời điểm đó.

  Thông tin hỗ trợ hành khách: 

  Ban quản lý website Xequoctuan.com: Công ty Cổ phần dầu khí Trường Anh

  Địa chỉ: Văn phòng Quốc Tuấn; đường Kiến Thiết, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, Hải Phòng

  Điện thoại: 1900636709 hoặc 0987007979 - 0977107979

  Email:  Xekhachquoctuan@gmail.com

  8. Chính sách hủy vé:

  Để hủy vé, hành khách có thể:

  Vé mua trong chương trình ưu đãi, khuyến mãi không áp dụng

  Đối với vé mua trong dịp lễ, Tết vé sẽ không được đổi và trả vé.

  Đổi vé và Trả vé.

  - Đổi vé: Chỉ được đổi vé duy nhất một lần cách giờ xe chạy ít nhất 24 tiếng đối với cá nhân,36 tiếng với tập thể (Nếu xe còn giường trống)

  - Trả vé: Nếu trả vé cách giờ xe chạy ít nhất 24 tiếng với cá nhân (36 tiếng với tập thể) thì KHÔNG được hoàn vé hay đổi vé.

  Sau khi xe xuất bến, vé không được đổi, trả

  9. Chính sách hoàn tiền:

  Tiền vé được hoàn trả trong các trường hợp hủy vé được chuyển vào tài khoản ngân hàng, thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng, hoặc tài khoản ví mà hành khách sử dụng trong khi đặt vé.

  Tất cả các khoản hoàn tiền được xử lý tự động khi huỷ vé. Ngân hàng của hành khách thông thường sẽ cần vài ngày làm việc để ghi có số tiền này vào tài khoản hay thẻ;

  Trong trường hợp số tiền hoàn trả không được ghi có vào tài khoản của hành khách trong 10 ngày làm việc, hãy gửi email xekhachquoctuan@gmail.com hay liên hệ 1900636709 cùng với các chi tiết của vé. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn sự hỗ trợ cần thiết để giúp ghi có vào tài khoản hay thẻ của hành khách số tiền được hoàn trả;

  Tiền sẽ không được hoàn lại trong trường hợp hành khách không có mặt tại điểm khởi hành đúng giờ;

  Phí giao dịch hoặc phí giao vé sẽ không được hoàn trả trong trường hợp khách hàng tự yêu cầu hủy vé;

  Trong trường hợp hãng xe hủy bỏ một chuyến xe hay dịch vụ, Xequoctuan sẽ cố gắng hỗ trợ hành khách tìm dịch vụ thay thế tùy thuộc vào các lựa chọn sẵn có. Trong trường hợp không có dịch vụ thay thế nào, Xequoctuan sẽ chỉ chịu trách nhiệm đối với hành khách đến mức hoàn trả lại số tiền mà hành khách đã thanh toán mua vé;

  Các tiện ích như TV, điều hòa không khí, nước hoặc bất kỳ dịch vụ khác được đề cập trên Xequoctuan.com để giúp hành khách có đầu đủ thông tin hơn trước khi quyết định. Nếu có bất kỳ yêu cầu hoàn tiền, khiếu nại nào do thiếu xót các tiện tích này, hành khách cần phải giải quyết trực tiếp với chúng tôi.

  10. Chính sách bảo mật

  1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

  Việc thu thập dữ liệu trên website xequoctuan.com bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng (thành viên). Đây là các thông tin mà xequoctuan.com cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để xequoctuan.com liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.

  Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho xequoctuan.com về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

  2. Phạm vi sử dụng thông tin

  Website xequoctuan.com sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

  – Cung cấp các dịch vụ đến Thành viên;

  – Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và xequoctuan.com;

  – Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo Thành viên;

  – Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.

  – Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại xequoctuan.com.

  – Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: xequoctuan.com có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

  3. Thời gian lưu trữ thông tin

  Dữ liệu cá nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của xequoctuan.com.

  4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

  CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ TRƯỜNG ANH

  Địa chỉ: Thửa đất số 600/45 khu dân cư Thượng Đoạn Xá, phường Đông Hải 1, quận Hải An, thành phố Hải Phòng

  Hotline: 1900 636709

  Email: xekhachquoctuan@gmail.com

  5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

  – Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu ban quản trị website xequoctuan.com thực hiện việc này.

  – Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của website xequoctuan.com. Khi tiếp nhận những phản hồi này, xequoctuan.com sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.

  6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

  – Thông tin cá nhân của thành viên trên website xequoctuan.com được chúng tôi cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của xequoctuan.com. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

  – Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

  – Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, website xequoctuan.com sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

  – Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của xequoctuan.com.

  – Ban quản trị website xequoctuan.com yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán…., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý website xequoctuan.com không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

  Quy định này không phải là một hợp đồng có hiệu lực pháp lý, nhưng chúng tôi cam kết sẽ nỗ lực tuân theo quy định này để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn tham gia sử dụng các dịch vụ do chúng tôi cung cấp.

  Chính sách bảo mật có thể thay đổi theo thời gian hoặc tình hình thực tế. Chúng tôi có quyền sửa đổi chính sách này bất cứ lúc nào và không cần thông báo trước.

  11. Giới hạn trách nhiệm trong trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật trên sàn giao dịch 

  Khi thực hiện các giao dịch trên Sàn, bắt buộc các khách hàng phải thực hiện đúng theo các quy trình hướng dẫn.

  Ban quản lý Xequoctuan.com cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho khách hàng tham gia giao dịch. Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến khách hàng không thể tham gia giao dịch được thì các khách hàng thông báo cho Ban quản lý Xequoctuan.com qua địa chỉ email: xekhachquoctuan@gmail.com hoặc Điện thoại: 1900636709. Xequoctuan.com sẽ khắc phục lỗi trong thời gian sớm nhất, tạo điều kiện cho các khách hàng tham gia Xequoctuan.com. 

  Ban quản lý Xequoctuan.com sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp thông báo của các khách hàng không đến được Ban quản lý, phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, phần mềm hoặc các lỗi khác không do Ban quản lý gây ra.

  12. Giao dịch không thành công:

  Một giao dịch thanh toán online có thể không được thực hiện thành công vì nhiều lý do, và tài khoản hay thẻ của hành khách có thể bị ghi nợ mà không có một vé tương ứng được tạo ra. Nếu số tiền bị khấu trừ từ tài khoản hay thẻ của bạn, hãy liên hệ với tổng đài chăm sóc khách hàng của Xequoctuan hoặc liên hệ trực tiếp với ngân hàng hoặc nhà cung cấp dịch vụ ví điện tử để tái xác nhận giao dịch không thành công trước khi tiến hành một giao dịch hay đặt chỗ mới.

  Những giao dịch trong trường hợp này được hoàn trả lại cho khách hàng theo chính sách hoàn tiền quy định trong Quy Chế của Xequoctuan.com

  13. Cơ chế giải quyết tranh chấp, khiếu nại

  Tranh chấp về vé điện tử giữa khách hàng và nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển hành khách.

  Nếu có tranh chấp xảy ra trong việc xác nhận vé điện tử giữa khách hàng và Công ty để nhận dịch vụ, Xequoctuan.com sẽ cử đại điện tham gia vào quá trình giải quyết tranh chấp này. Bằng cách cung cấp những thông tin, chứng từ hoặc các tài liệu được lưu trữ có liên quan về việc khách hàng có hay không việc mua vé xe thông qua website Xequoctuan.com để giải quyết tranh chấp.

  Các bên phải thực hiện đúng trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của mình trong quá trình giải quyết tranh chấp. Nếu có thiệt hại xảy ra, các bên sẽ thỏa thuận cùng nhau trên tinh thần hợp tác để tìm ra biện pháp giải quyết hợp lý nhất. Nếu không đi đến được một sự thống nhất chung về ý chí trong quá trình giải quyết tranh chấp, thì sẽ đưa vụ việc tranh chấp ra cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

  Đối với khách hàng sử dụng dịch vụ trên TRANG WEB Xequoctuan.com

  Khách hàng cần phải thường xuyên đọc và tuân theo các Chính sách và Quy định đang được đăng trên Xequoctuan.com để có thể hiểu và thực hiện được các Chính sách và Quy định tại thời điểm đó.

  TRANG WEB Xequoctuan.com sẽ thực hiện mọi nỗ lực hợp lý để giải quyết các khiếu nại của khách hàng sử dụng dịch vụ trên TRANG WEB Xequoctuan.com. Nếu những nỗ lực đó thất bại, khách hàng phải đồng ý rằng bất kỳ khiếu nại, tranh chấp của khách hàng đối với TRANG WEB Xequoctuan.com đều được giải quyết theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam và tổng trách nhiệm của TRANG WEB Xequoctuan.com đối với mỗi khách hàng không vượt quá số tiền mà TRANG WEB Xequoctuan.com thu được từ khách hàng đó đối với vụ việc có liên quan đến khiếu nại của khách hàng.

  * SGDTMDT : Website bán vé

  Tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch:

  Trong quá trình mua vé xe khách trên website Xequoctuan.com, nếu có bất kì sự cố nào trong quá trình đặt vé, xác nhận thông tin vé hoặc thanh toán. Khách hàng sẽ liên hệ trực tiếp tới bộ phận hỗ trợ khách hàng của Xequoctuan.com để được giải quyết một cách nhanh chóng và kịp thời.

  Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến khách hàng không thể tham gia giao dịch được thì các khách hàng thông báo cho Xequoctuan.com qua địa chỉ email: xekhachquoctuan@gmail.com hoặc Điện thoại: 1900636709. Chúng tôi sẽ khắc phục lỗi trong thời gian sớm nhất, tạo điều kiện cho các khách hàng tham gia Xequoctuan.com.

  Các tranh chấp khác trong quá trình giao dịch

  Khi có bất kì tranh chấp nào khác phát sinh trong quá trình giao dịch trên website Xequoctuan.com, Xequoctuan.com và các bên có liên quan như thương nhân cung cấp dịch vụ vận tải hành khách, ngân hàng cung cấp dịch vụ thanh toán và khách hàng sử dụng dịch vụ sẽ cử đại diện tham gia vào quá trình giải quyết.

  14.  Điều khoản áp dụng:

  Mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch trên Xequoctuan.com giữa hãng xe và hành khách sẽ được các bên thương lượng giải quyết, trong trường hợp không tự giải quyết được thì một trong hai bên có quyền đưa ra Cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định pháp luật

  Quy chế của Xequoctuan.com có hiệu lực thi hành kể từ ngày đăng tải trên website http://Xequoctuan.com

  Nội dung văn bản này có thể được sửa đổi, bổ sung và thay thế theo thời gian nhằm đảm bảo mục đích và hoạt động của Xequoctuan.com. Các nội dung sửa đổi, thay thế sẽ có hiệu lực trong vòng 03 (ba) ngày từ ngày thông báo. Việc khách hàng tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi các nội dung sửa đổi, bổ sung và thay thế được công bố và thực thi đồng nghĩa với việc các khách hàng đã chấp nhận. Địa chỉ liên lạc chính thức của Xequoctuan.com: 

  CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ TRƯỜNG ANH

  Địa chỉ: Văn phòng Quốc Tuấn, đường Kiến Thiết, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, Hải Phòng

  Điện thoại: 1900636709

  Email: xekhachquoctuan@gmail.com

  BAN QUẢN TRỊ

  Rating:
  0 rates / 0 scores
  Nguồn:

  Bình luận trên Website

  Confirm